Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Genel Bütçe Ambar Birimi

  Kurumumuz Genel Bütçe ve Ambar Biriminde ;


  a) Ayniyat işleri, demirbaş eşya cetvellerinin hazırlanması,
  b) Personelin giyim yardımının temini ve dağıtılması,
  c) İaşe Bordrolarının tanzimi, tahsili ve merciine yatırılması, tahsil edilemeyen bordrolar için gerekli işlemlerin yapılması, takibi, ilgili daireye gönderilmesi,
  d) Hükümlü ve tutuklu ile personelin iaşesinin sağlanması, günlük iaşe tabelalarının yapılması,
  e) Çeşitli harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacının tespiti ve istenmesi, genel bütçeden gelen ödeneklerin zamanında tahakkuk işlemlerinin yapılması ve takibi,
  f) Genel Bütçeye ait bütün ihale işlemlerinin yapılması, takibi ve kontrolü,
  g) Her ay düzenli olarak ay sonu ambar sayımlarının yapılması ve kontrolü,  

  görevlerini yerine getirmektedir.

  Adres

  Kemaliye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1C/1  BOĞAZLIYAN/YOZGAT 

  Telefon

  (0354) 667 31 15 - (0354) 667 31 92

  E-Posta

  abbbogazliyan.ttkacikisaretadalet.gov.tr