Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Hakkımızda

              Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu 22/11/2017 tarihinde hizmete girmiş olup ve bu tarihten itibaren mahkum kabulüne başlamıştır. Kurumumuzun misyonu Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.
  Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.
  Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.
              Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İlçe merkezine 6 km mesafede toplam 154 Dekar arazi üzerine inşa edilmiş olup ceza infaz kurumlarının yanısıra jandarma binası, ziyaret kabul alanı atölye ve lojmanlar olmak üzere 6 bina bulunmaktadır. Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere İdari Yönetim Binası mevcuttur. Mevcut alanda 20 adet lojman dairesi vardır. Lojmanda bulunan her daire 110 metre karedir. Kurumun çevresinde boş alan vardır.
             Ceza İnfaz Kurumumuzda günlük hizmetlerin (sayım,hastahane,ziyaret,duruşma,tahliye görüş vb.) Kayıt altına alındığı personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarına geçişlerinin kontrol altında tutulduğu ve tüm sirkülasyonun organize edildiği bir ana kontrol merkezi bulunmaktadır. Kurumda şahısların giriş ve çıkışlarının kontrolü için göz kayıt cihazı duyarlı kapı ile el dedektörleri eşyaların kontrolü için ise xray cihazı kullanılmaktadır. X-ray cihazı ceza infaz kurumuna giren her türlü eşyanın X ışınları ile detayını almak üzere kurulmuş bir sistemdir. Sistem 2 ayrı monitöre bağlı olarak çalışmakta monitörler eşyanın detay ve içeriğini gösterme amaçlı kullanılmakta şüphe duyulan nesneler üzerinde yakın gösterim (zoom) yapabilmektedir.
               Kurumumuzda  Kurum  Müdürü,  İkinci  müdür,  idare  memuru,  Öğretmen,   Katip,  Sağlık memuru,  İnfaz ve Koruma Başmemurları,  İnfaz ve Koruma Memurları, Teknisyen,  Hizmetli  ve Sivil memur kadroları bulunmaktadır.

  Adres

  Kemaliye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1C/1  BOĞAZLIYAN/YOZGAT 

  Telefon

  (0354) 667 31 15 - (0354) 667 31 92

  E-Posta

  abbbogazliyan.ttkacikisaretadalet.gov.tr